Hermelin använder cookies för att optimera webbplatsen för en bättre kundupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.

Åtgärder vid längre driftspaus av din WMF kaffemaskin

2020-03-31 17:17:13Åtgärder vid längre driftspaus av din WMF kaffemaskin


Om du tar din kaffemaskin ur drift under en längre tid, rekommenderar vi proceduren som beskrivs nedan. Observera att proceduren kan skilja sig åt för olika maskiner och deras konfiguration.

WMF Kaffemaskiner

1. Utför en komplett systemrengöring av din kaffemaskin (inkl. Mjölksystem). Upprepa hela rengöringscykeln en andra gång.

2. Dra ur kontakten till strömmen.

3. Stäng av vattenanslutningen på ballofixen eller koppla bort eventuell extern vattentank.

4. Beroende på maskintyp och konfiguration, ta bort de avtagbara delarna. (tex. mjölkslangar, ångmunstycke, pulverblandare, bryggenhet, sumplåda, bön- och chokladbehållare. Rengör dessa och låt dem torka innan de sätts tillbaka på maskinen. Observera: På vissa maskiner kan enskilda komponenter inte tas bort! Se bruksanvisningen!

5. Rengör och torka av innanför sumplådan. Om maskinen har sumpgenomföring, så torka av dessa delar också.

6. Förvara maskinen på en plats där det inte finns risk för frost.

Kylskåp och Cup & Cool enheter

1. Stäng av kylskåpet resp. kopp & sval och koppla från strömförsörjningen.

2. Töm och gör rent mjölkbehållaren. Rengör kylskåpets inre med en fuktad trasa och lämna sedan kylskåpsdörren öppen.

Maskin med extern urna (termisk behållare)

1. Töm urnan på kaffe och rengör enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Åter i drift

Råd om vattenfilter i kombination med fast vattenförsörjning 1. Skölj filtersystemet med minst 20 liter vatten efter längre driftspauser.

2. Om filtersystemet har varit ur drift i mer än fyra veckor måste en ny filterpatron sättas in.WMF rekommenderar att inte att man slår på kaffemaskinen samma dag man tänkt att öppna igen. Testa maskinen i förväg och kontakta din tekniker vid behov.

Filterbyte (råd angående vattenfilter - se ovan) kan undvikas om du utför följande uppgifter varannan dag: 1. Anslut maskinen till strömmen och vatten.

2. Ta ut varmt vatten minst 5 gånger.

3. Utför systemrengöring utan att rengöringstablett.

4. Koppla bort maskinen från strömanslutningen samt från vattenanslutningen.

5. Stäng vattenanslutningen.Dessa instruktioner / råd minskar sannolikheten för skador orsakade av ett längre driftstopp av maskinen. Skador kan dock inte uteslutas. Om skador uppstår på grund av driftstoppet, så täcks dessa inte av serviceavtalet.