Hermelin använder cookies för att optimera webbplatsen för en bättre kundupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.

HermelinCare™

Att ta ett socialt och miljömässigt ansvar är ett konstant pågående arbete som för oss på Hermelin är under ständig utveckling. Vi stävar efter att hela tiden bli bättre, både som arbetsgivare, kund och leverantör. Samtidigt som vi noga väljer vilka partners och leverantörer vi samarbetar med, ser vi ständigt över våra egna processer från inköp till avfall, transporter och användning av engångsemballage etc och försöker hitta rutiner som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.  
 
Nedan är några av de organisationer vi stödjer.
Vänföretag Barncancerfonden

Varje år finansierar Barncancerfonden 90 % av barncancerforskningen i Sverige helt utan stöd från staten! Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

Läs mer om Barncancerfonden! 


Team Utan Gränser till förmån för Läkare Utan Gränser

Team Utan Gränser är en sammanslutning av cyklister från olika delar av landet och olika cykelklubbar som gemensamt tränar och cyklar ett antal cykellopp till förmån för Läkare Utan Gränser. En stor del av laget har framförallt siktet inställt på att samlas i Motala och köra Vätternrundan.  Laget har som mål att köra loppet under 11 timmar, men samtidigt ska alla med i mål gemensamt. Laget kommer också att köra många andra cykellopp, bland annat Siljan Runt, Halvvättern, Velothon Stockholm och Skandisloppet. Enskilda lagmedlemmar kommer också köra Cykelvasan samt diverse triathlontävlingar, i Sverige och utomlands. Under 2015 samlade laget in 170.000 kr till Läkare Utan Gränser och under 2016 är målet ännu högre. Laget består under 2016 av c:a 70 cyklister.

Läs mer om Läkare Utan Gränser!Aktiv skola
 
Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan och fokuserar på fyra områden: miljö, mobbning, hälsa och droger. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer ofta dessa frågor i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, därför har vi på Aktiv Skola sakkunniga på varje område och kan konstadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor.

Läs mer om Aktiv Skola!Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.
 
Organisationen vill genom sitt arbete:
– hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
– förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
– motverka utanförskap och sociala klyftor.
– påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.
– skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Läs mer om Giving People!


 SOS Barnbyar julgåva 2015 / 2016

SOS Barnbyar står på barnens sida. I över sextio år har de sett det som sin uppgift att hjälpa de allra mest utsatta barnen. Idag driver de barnbyar i 134 länder och landområden där föräldralösa eller övergivna barn kan få ett nytt hem. De arbetar också förebyggande, för att barn ska slippa bli föräldralösa.

Läs mer om SOS Barnbyar!