Hermelin använder cookies för att optimera webbplatsen för en bättre kundupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.

Installationer

För att göra installationen av din nya kaffemaskin eller espressomaskin så snabb och smidig som möjligt samt säkerställa att alla nödvändiga förberedelser av monteringsplatsen är klara, ber vi våra kunder fylla i ett installationsformulär. Installationsformuläret måste vara Hermelin tillhanda senast 48 timmar innan tiden för installation.   
 
Om maskininstallation ej kan utföras på grund av oförberedd monteringplats kommer Hermelin debitera kunden den faktiska installationskostnaden. All nödvändig el-, vatten- och avloppsinstallation görs av kunden på egen bekostnad och kunden åtar sig att tillse att detta utförts före den avtalade maskininstallationstiden.

Installationsformuläret hittar du genom att klicka på knappen "Installationsformulär" nedan. Mer information om kaffemaskinerna samt installationsanvisningar finns vid respektive maskinmodell. För övriga frågor kontakta din hermelinsäljare: 08 556 210 20